Popis

Úvod Úvod Popis

 Technický popis štandardných typov montovaných domov:

1.  Stavebné práce


Všetky stavebné práce nesúvisiace s montážou domu vykonáva kupujúci a

znamenajú nasledujúce pozície:          
spracovanie základov a AB deky, hydro- a termo- izolácia deky, spracovanie cementovej košieľky,murárske práce (stavanie múrov a nahadzovanie malty), stavanie komínov, všetko na základe projektov staviteľa domu.

 

2.Montážne práce


2.1 Murárske prvky (panely)


Murárske prvky sa robia v modulárnych dimenziách 120x260cm a 60x260cm
a podľa konštrukcie môžu byť vonkajšie a vnútorné. Konštrukcia prvkov je drevený rám D=80mm, ktorý sa obojstranne obloží pieskom D=10mm (alebo OSB platňou D=11mm), chránený adekvátnym insekticídnym prostriedkom (náterom). Do vonkajších prvkov múru sa dáva z vnútornej strany PE fólia (parozábrana) a minerálna vlna D=80mm a do vnútorných minerálna vlna D=50mm. Pri výrobe prvkov sa vykonáva montáž samohasivých (nehorľavých) ohybných hadíc podľa projektu. Pred montážou na deku sa dáva hydroizolácia IPA. Spojenie montážnych prvkov do jedného celku sa robí pomocou drevených popruhov, roštu a líšt, ktoré sa dávajú do už pripravených žľabov. Po montáži objektu sa vonkajšie múry obkladajú IZOTERM- obkladom D=50mm. Vnútorné múry sa obkladajú GIPS-kartónovým obkladom D=9,5mm a múry v sanitárnych miestnostiach a kuchyni vodeodolným GIPS-kartónovým obkladom D=12,5mm. Spoje na vnútorných múroch sa zakrývajú zvláštnou páskou a spracovávajú plničom ( robí sa
bandážovanie). . 

 

2.2 Stolárske výrobky


   Vonkajšie stolárske výrobky sa robia z kvalitného jedľového dreva podľa projektu. Oknáa balkónové dvere sú jednodielne dvere (lietačky) s otváraním krídla okolo oboch osí. Na okná a balkónové dvere sa montujú okenice s pohyblivými žalúziami. Vnútorné jednokrídlové plné dvere sú s vyplnenými dverovými krídlami a zárubňami z jedľového dreva natreté sadolinom a môžu byť aj polozasklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové. Vchodové dvere sú jednokrídlové plné alebo polozasklené. Všetky zasklenia sa robia Termopan-sklom D=4/16/4mm.
 

Stolárske výrobky sú chránené sadolinom v dvoch náteroch.

 

Okrem drevenej existuje aj možnosť montovania PVC alebo hliníkových výrobkov.

                                      

         2.3. Strešné prvky


   Strešná konštrukcia sa robí z mriežkových krovových nosičov vo všetkom podľa statickýchhodnôt. Krovové nosiče sa upevňujú medzi sebou plátmi z dosiek D=24mm v krovovej rovinea stropnými doskami v stropovej rovine, takže sa tým vytvára priestorová stabilita krovu a objektu.Na takúto doskovú platňu sa dáva Termo-papier a na to pozdĺžne a priečne laty 24/48mm, takže saumožňuje vetranie pod strešnou krytinou. Zastrešovanie krovu sa robí falcovanou pálenou škridlou IDEAL. Kalkanské časti strechy sa obkladajú íverom D=10mm (OSB platňami D=11mm) a IZOTERM-obkladom D=40mm. Veniec krovu sa pokrýva jedľovými ohobľovanými doskami D=20mm a strecha obložením.
Veniec a strecha sa chráni sadolinom.

 

 2.4 Stropná konštrukcia

 

   Pod dolnými stropnými pásmi sa dáva podkonštrukcia z CD profilov, PE fólie-parozábrany a stropné obloženie GIPS-kartónom D=9,5mm. Cez rošt a stropné obloženie medzi pásmi sa dáva tepelná izolácia z minerálnej vlny D=200mm.

 

 2.5.Ostatné prvky

 

 

Stĺpy, spoje a konštrukcie sa vyrábajú z kvalitného hobľovaného jedľového dreva vo všetkompodľa projektu. Všetky prvky sa chránia sadolinom v dvoch náteroch.


3.  Remeselnícke práce


3.1 Všetky spoje v stropoch a vo vnútorných múroch sa robia pomocou plniča bandážovaním a potom sa natierajú disperznou farbou. Na  fasádne múry a kalkany na "Izoterm" obklady sa nanáša plastová vrúbková fasáda bielej farby.


3.2 Všetky pozície klampiarskych prác sa robia z pozinkovaného plechu D=0,55mm.
Poznámky:

 

Technický popis sa môže meniť so súhlasom výrobcu pri dojednávaní alebo pred odovzdaním objektu podľa určených podmienok.

 

 

Po dohode su možné aj iné úpravy podľa želania zákazníka.

 


 

                 Výroba domu trvá 15 dní a montáž domu trvá 15 dní ( Dom za mesiac )